OPINI

  • Akhlak Mulia Vs IPTEK

    Akhlak Mulia Vs IPTEK

    Manusia adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Tuhandan akan menampakkan kemuliaannya apabila pada dirinya melekat pendidikan akhlak yaitu akhlak mulia. Sebaliknya manusia akan menjadi makhluk yang paling rendah nilainya, apabila ma...